Krubbemölla vattenkvarn i Vitaby vid Mölle å
Sven Nilsson (Sven snickare)
Farfars hus i Tryde by
Tryde kyrka
Tryde gamla kyrka

Store bror berättar.

Min farfar hette Nils. Han föddes 1845 i en krubba i vattenkvarnen Krubbemölla på Österlen.Den ligger mellan Kivik och Vitaby och finns kvar som ett museiföremål mera för kvarnens skull än för min farfars skull. Min farfar vandrade några mil söderut och stannade i den lilla byn Tryde. Där hade patronen på Kåseholm bestämt att den lilla medeltidskyrkan var för trång och måste rivas och ersättas med ett Tegnértempel. Min farfar fick arbete med detta på 1860-talet och byggde sig själv ett litet hus intill. Han var snickare och gjorde förutseende nog sin egen likkista. Han blev tidigt änkeman och använde kistan till att sova middag i. Det är ett ovanligt avspänt förhållande till döden. Min far ville bli präst men hade inte råd så han blev snickare. Han sjöng och spelade gärna på sitt hemtillverkade ensträngade psalmonikum eller på orgeln som han tidigt skaffade. Han byggde 1925 den första radioapparaten i trakten. Problemet var bara att det dröjde flera år innan det blev några svenska radiosändningar. I apparaten hördes mest gnäll och tjut så när grannarna kom för att höra radiogudstjänster och blev tillfrågade om vad de hade hört så berättade en av dem att någon mässa hade han inte hört men han hade hört när vaktmästaren sparkade ut en hund……..